Faistos

Kréta - Faistos

Faistos se rozkládá na jižním pobřeží Kréty, tj. na protilehlém pobřeží než Knossos. Faistos byl postaven jako zimní sídlo krále na vrcholu pahorku ve výši 100 metrů nad mořem a tvořil dominantu okolní krajině. Za svůj rozkvět vděčil své poloze: nacházel se totiž na cestě, která spojovala jeho přístav Kómon s přístavem knósským, odkud vyplouvaly lodě do Egypta a k pobřeží Asie. Kolem roku 2000 př. n. l. zde začali mínojští obyvatelé stavět svůj palác. Stavba byla při přírodní katastrofě kolem roku 1700 př. n. l. zničena. Na troskách vyrostl nový palác, který byl kolem roku 1450 př. n. l. zničen spolu s ostatními mínojskými paláci. Z této poslední fáze se zachovaly významné pozůstatky. Roku 180 př. n. l. dobyla a ovládla Faistos Gortyna. Starověké prameny spojují Faistos s Rhadamanthyem, bratrem Mínóa a druhým dítětem, které se narodilo ze spojení Dia s Európou.

Vykopávky začaly v roce 1900 italskou archeologickou výpravou pod vedením F. Halbherra a Luigiho Perniera a následně pokračovala Italská archeologická škola v Athénách. Od roku 1949 italští archeologové průzkum znovu zahájili a bez přerušení v něm dodnes pokračují. Italští archeologové přistupovali k vykopávkám ve Faistu citlivě a zanechali ruiny v původním stavu. Vnitřní uspořádání paláce ve Faistu je obdobné jako v Knossu, ale palác je o něco menší a působí harmoničtějším dojmem.

Faistos

3. července 1908 večer italský archeolog Luigi Pernier prohlížel na archeologickém nalezišti Faistos několik malých úseků v severovýchodní části velkého mínojského paláce ve Faistu na Krétě. V jižní části sedmé obdélníkové jámy objevil malý hliněný disk. Disk o průměru 16 cm je ručně vymodelován z velmi jemné jílovité hlíny. Z obou stran je zobrazen pás stočený spirálovitě od obvodu ke středu disku, vyrytý do ještě nevypáleného podkladu. Uvnitř načrtnutých spirálovitých pásů jsou razidly otištěny znaky uspořádané do „slov“ – jsou tvořena několika znaky a oddělena svislými čárami. Na obou stranách disku je v 241 otiscích celkem 45 různých znaků. Disk je jedinečným příkladem zcela neznámého písma, které nemůže být porovnáno s žádným jiným písmem ani na Krétě ani mimo ni. Přes všechny pokusy vědců text dosud nebyl rozluštěn, i proto, že 241 znaků, jimiž je text tvořen, je příliš málo. Disk z Faistu si zřejmě své tajemství uchová ještě dlouhou dobu.

Popis areálu:

Faistos

Přístupová cesta vede na severozápadní nádvoří, po schodech se sejde k ruinám pravděpodobně jednoho z nejstarších divadel na světě. Jedná se o velký západní dvůr, umístěný stejně jako divadlo v Knossu. Napříč dvorem vede vyvýšená cesta, využívaná pravděpodobně k procesím. Je zde také velké schodiště dlouhé asi 12 metrů. Na horním konci schodiště jsou základy samostatného sloupu. Symbolizoval Bohyni a byl připomínkou oblého kopce, který ležel přímo na západ od Faistu. Když projdeme propylonem sestoupíme po dalším schodišti na centrální nádvoří. Severní bránu do královské rezidence tvoří masivní vstupní prostor vedoucí do severní chodby. Tuto část tvoří královské obydlí. Tvoří ho řada místností, chodeb a dvorů, které svým obyvatelům poskytovaly prostorný a důstojný životní prostor. Zbytek paláce se táhne směrem k jihu a zahrnuje obřadní vchody, skladiště a ústřední nádvoří, na němž se odehrávala podstatná část života společenství.

Faistos

Z bašty na nejvyšší terase se nabízí nádherný výhled na rovinu Messará s okolními horskými masivy, Libyjské moře a pohoří Ída. Messara je nejúrodnější krétská oblast, kde se pěstuje víno, olivy, zelenina a ovoce včetně tropických druhů kiwy, banánů a ananasů.