Kréta - mínojské památky

Kréta - Knossos

Palác Knossos stojí na nízkém pahorku, který se jmenuje Kefala. Pahorek je ze tří stran obklopen horskými hřbety. Dominantu Knossu tvoří na jihu hora Juktas, kterou pro její rozeklanost pokládali mínojští Kréťané za posvátnou. K severu se údolí svažuje směrem k moři, které lze v dálce vidět z horního podlaží paláce. Z hlediska životních podmínek je umístění paláce Knossos ideální. Místo je chráněno před větry, poblíž teče řeka Kairatos a v úrodném údolí jsou rozlehlé pastviny a úrodná zemědělská půda.

Knossos

Sir Arthur Evans, „velký kopáč z Kréty“, byl téměř po všech stránkách opakem Heinricha Schliemanna. Společný měl s ním jen úspěch při sestupu do hlubin nejstaršího Řecka. Na území, kde se křižovala latinka s cyrilicí a alfabetou, se v něm probudil zájem o otázky písma. Vrátil se do Oxfordu, přijal místo v Ashmoleanském muzeu a našel tam podivné pečeti s vyrytými kresbami a hieroglyfickými znaky; pocházely prý z Řecka. Při pátrání po jejich původu se dostal na Krétu a za Irakliem ho upoutal pahorek Kefala, kde se prý takové pečetě našly. Rozhodl se, že se tam po nich podívá. Dohodl se s majitelem pozemku, najal dělníky a v březnu 1899 začal kopat. Za několik dní narazil na zdi „Minoova paláce“. Vykopávky šly nadmíru hladce: ze sypké půdy vystupovaly nekonečné řady zdí, spletitých místností, sloupových schodišť, nástěnných maleb a sošek, pečetí s kresbami a hieroglyfy, tabulek s nápisy v neznámém písmu. Podle souhlasných údajů od Homéra po Diodóra Evans zjistil, že kope ve starověkém Knóssu, kam kladla antika Mínóův palác, a ztotožnil ho s bájným labyrintem. Pronikl z dvacátého století do hloubky sedmi tisíc let!

Více informací o paláci Knossos...

Faistos

Faistos

Faistos se rozkládá na jižním pobřeží Kréty, tj. na protilehlém pobřeží než Knóssos. Faistos byl postaven jako zimní sídlo krále na vrcholu pahorku ve výši 100 metrů nad mořem a tvořil dominantu okolní krajině. Za svůj rozkvět vděčil své poloze: nacházel se totiž na cestě, která spojovala jeho přístav Kómon s přístavem knósským, odkud vyplouvaly lodě do Egypta a k pobřeží Asie. Více informací o Faistu...

Agia Triada

Agia Triáda

Zhruba 3 kilometry západně od archeologické lokality Faistos, na kopci Sv. Jiřího Galatejského, leží zbytky mínojského letního palácového sídla Agia Triáda, které dostalo název podle byzantské kaple stojící na sousedním vrchu (antické jméno lokality není známo). Více informací o Agii Triadě...

Gortys

Gortys

Starověké město Górtis/Gortys (Gortyn) bylo rivalem Knóssu a později hlavním městem římské provincie Creto-Cyrenaica (Kyrenaika se říká severoafrické oblasti na území dnešní Libye) a existovalo až do vpádu Saracénů v roce 826. Gortys bylo od poloviny 1. tisíciletí př. n. l. významné město a hlavní politické centrum jižní centrální Kréty, bylo jedním z pěti zdejších nejsilnějších měst spolu s Knóssem, Lyttem, Elephterou a Kydonií. Více informací o Gortyně...