Kréta - soutěska Samaria

Kréta - Samaria

42 kilometry jižně od Chanie leží na okraji stejnojmenné úrodné náhorní plošiny ves Omolós. Náhorní plošina má rozlohu 25 km2. Zde začíná přibližně pětihodinová pěší túra známou soutěskou Samaria. Pro průstup touto 18 kilometrů dlouhou a až 300 metrů hlubokou a u takzvané Železné brány (Sideroportes) jen 2 - 3 metry širokou skalnatou roklí, v níž dosud žijí krétské divoké kozy zvané kri kri, je nutná pevná obuv, dostatečné zásoby potravin (voda nutná není, cestou je k dispozici pitná voda) a dobrá fyzická kondice. Na jižním konci soutěsky leží pobřežní ves Agía Ruméli/Hag. Roúmeli, odkud jezdí lodě do 10 kilometrů východně vzdálené obce Horá Sfakíon/Chóra Sphakion. 13 kilometrů dlouhá cesta soutěskou je značena kamennými kilometrovníky, číslování je oboustranné a hodnoty udávají počet kilometrů ve směru chůze.

Soutěska Samaria:

Xilóskalo

Výchozí bod: Xilóskalo, 1 300 m n. m., parkoviště na horním okraji a zároveň v nejjižnější části náhorní planiny Omálos, na konci silnice ze 42 kilometrů vzdáleného města Haniá.

Časy chůze: Xilóskalo - Agios Nikóiaos 1,5 hodiny, Agios Nikolaos – Samaria 1 hodinu, Samaria - Agia Rouméli 2,5 hodiny; celkový čas 5 hodin

Výškový rozdíl: sestup 1 300 metrů.

Samaria

Náročnost: technicky lehký, ale dlouhý a namáhavý průstup soutěskou Samaria po dobrých cestách a chodnících. Doporučujeme dobré, pevné boty.


Samaria

Průstup soutěskou Samaria je pravděpodobně vůbec nejznámější a nejvyhledávanější túrou na Krétě. Z výšky 1 300 metrů se tu během 18 km chůze překrásným horským údolím, ve střední části úzce sevřeným mezi vysokými skalními stěnami, sestoupí až na pobřeží Středozemního moře. Větší přírodní kontrasty než v soutěsce Samaria už nikde jinde na ostrově nenajdete. Koza bezoárová Na začátku jdeme téměř hodinu strmě dolů přes stovky schodů. Cesta je dobře vybudovaná, upravená a na všech potřebných místech zabezpečená zábradlím. Za kaplí Agios Nikolaos vede cesta podél koryta potoka. Až po bývalou vesnici Samaria jdeme většinou ve stínu velkých borovic. Stará horská ves Samaria leží v poměrně úzké části údolí. Několik starých místních domů bylo opraveno a dnes slouží jako stanice první pomoci a informační středisko. Údolí se teď stále zužuje, místy převislé skalní stěny sahají do výšky přes 300 metrů. Sideroportes Potom přijdeme do nejužšího místa soutěsky Samaria (3 metry), zvaného Sideropórtes („Železná vrata“). Za ním se terén po dlouhé době znovu otevře slunci a my ucítíme první závan vedra z jižního pobřeží. Ve staré vsi před Agia Rouméli opouštíme chráněné území národního parku. Přes rozvaliny staré vsi jsme během 5 minut v nové osadě Agia Rouméli, která byla postavena přímo u velké pláže.