Kréta - Iraklio

Kréta - Iraklio

Iraklio/Herakleion je největší město Kréty a páté největší město Řecka, ležící zhruba uprostřed severního pobřeží, je nejen jejím správním střediskem (od roku 1971), ale také nejdůležitějším obchodním přístavem a sídlem řeckého ortodoxního arcibiskupství. Iraklio bylo ve starověku přístavem královského města Knóssos/Knossos. Jméno dostalo město podle mýtického hrdiny Herakla. V římském období přístav Iraklio upadl a znovu ožil po příchodu Saracénů (v roce 824) pod arabským názvem Rabd El Khandak. Arabové proměnili Iraklio v obrovskou tvrz, kde probíhaly největší trhy s otroky v oblasti Středomoří. Za byzantské vlády bylo Iraklio v roce 964 po velkém obléhání Nikeforem Fokasem opraveno. Jméno se změnilo na Handax a poté na Candia po roce 1210, kdy na Krétu přišli Benátčané. Benátští správci nechali město, italsky zvané Cándia, obehnat mohutnými, 5 kilometrů dlouhými hradbami, a udělali z něj hlavní město ostrova. Z Iraklia se stal hlavní krétský přístav, odkud vyplouvaly lodě za obchodem do oblasti Levanty, kam Kréťané vyváželi dřevo, sladké víno, sýr a stolní pomeranče. V roce 1648 napadli Krétu Turci. Pak následovalo 21leté obléhání Iraklia. V roce 1669 byl Iraklion dobyt Turky a jejich okupace skončila až roce 1898.

Prohlídka města Iraklio:

Iraklio

Severně od starého města leží malebný benátský přístav s pevností. V okolí přístavu jsou zbytky benátských zbrojnic, které sloužily k opravě lodí. Vstup do přístavu chránila benátská pevnost postavená v letech 1523 – 1549. Byla hlavním obranným bodem při obléhání Turky.

Iraklio

Centrum s přístavem spojuje ulice Odhos 25. Avgoustou. Na ní stojí kostel apoštola Tita, pojmenovaný po průvodci apoštola Pavla a údajně prvním krétském biskupovi a svatém patronovi Kréty.

Iraklio

Bývalá benátská lodžie byla postavena roku 1627. Bývala společenským centrem benátské aristokracie. Vedlejší bývalá benátská zbrojnice je dnes radnicí.


Iraklio

Na Venizelově náměstí se nachází Morosiniho - Lví kašna (z roku 1628) s plastikami lvů ze 14. století. V ulici Odhos 1866 je městské tržiště. Náměstí lemují kafeterie, novinové stánky, obchody s krétskou hudbou a suvenýry.

Iraklio

Na Plateia Kornarou stojí fontána Bembo, poskládaná z fragmentů antických mramorů, včetně hlavy římské sochy.

Více informací o Archeologickém muzeu v Irakliu...

Rethymno

Rethymno

Rethymno je třetí největší město Kréty, leží na severním pobřeží ostrova pod severozápadními svahy pohoří Ídi. Město Rethymno představuje velmi zajímavou směsici kultur, ovlivněnou dlouhými lety benátské a turecké nadvlády. Více informací o Rethymnu...

Chania

Chania

Chania (65 000 obyvatel) je hlavní město stejnojmenného nomu a také druhé největší město Kréty. Archeologické nálezy z let 3000 – 2800 př. n. l. dosvědčují existenci starověké Kydonie. V letech 2800 – 1150 př. n. l. zde byla mínojská civilizace a starověká Kydonie byla jedním z nejmocnějších měst Kréty. Více informací o Chanii...