Kréta - informace

Pohoří Ida

Kréta, největší z řeckých ostrovů a celkově pátý největší ve Středozemním moři, leží asi 100 kilometrů jihovýchodně od Peloponésu na jižním okraji Egejského moře, přičemž tvoří nejjižnější část Evropy a současně hlavní spojovací článek v řetězci ostrovů, který se táhne od jižního pobřeží řecké pevniny až do oblasti Malé Asie. Její satelitní ostrov Gavdos je nejjižnějším bodem Evropy. Ostrov Kréta je široký 12 kilometrů v oblasti Ierapetry – 57 kilometrů u Iraklia a táhne se v délce 260 kilometrů přibližně západo-východním směrem. Povrch Kréty rozčleňují tři zkrasovatělé horské masivy: na západě je to pohoří Lefká Ori (Bílé hory s nejvyšším vrcholem Pachnes 2 452 m n. m.), ve střední části pohoří Ída neboli Psiloritis (nejvyšší vrchol Ídi Óros 2 456 m n. m.) a na východě pohoří Dikti (2 148 m n. m.). Nejvýznamnější řekou je Gerapotamos, zavlažující zemědělskou půdu na jižní planině Messara. Na ostrově je přes 3 000 jeskyní a mnoho těžko přístupných strží.

Kréta

Původní porost, který tvořily většinou cypřiše, tisy a platany, najdeme dnes již jen v nepřístupných stržích západní Kréty. Jejich místo zaujaly olivovníky, jejichž počet se odhaduje na 25 miliónů. V západní části je rozšířen jedlý kaštan a na východě lze najít v hojnější míře rohovníky (svatojánský chléb). Na jižním a východním pobřeží jsou zbytky palmových hájů. Na ostrově je přes 1 500 rostlinných druhů, z nichž přes sto se vyskytuje pouze na Krétě. Nízké, trnité keře macchie poskytují ochranu šalvěji, tymiánu a oreganu. V horách na Krétě se vyskytují různé druhy šafránu.

Kréta

Na ostrově Kréta žije poměrně malý počet druhů živočichů, výjimku tvoří ovce, osli a kozy. Ve skalnatých a na vegetaci chudých horách žije koza bezoárová, divoká forma evropské kozy domácí. Velmi časté jsou ještěrky, žije zde i několik druhů jedovatých hadů. Četní jsou ptáci, pro něž je ostrov zimním hnízdištěm. V horách se často vyskytují orli a supi.

Lasithi

Skromné podmínky pro zemědělství na Krétě skýtají v horských oblastech pouze zlomové propadliny a kotliny. Mezi pohořími se ale prostírají úrodné roviny (Messará, Omalós, Lasithi) umožňující pěstování datlí, oliv, banánů, pomerančů, vinné révy a na jihu také rané zeleniny.

Chania

Zatímco jižní pobřeží Kréty spadá k moři většinou strmě, severní břeh je plošší a horizontálně členitější. Právě zde také leží hlavní krétské přístavy a největší města Chania, Iraklion a Rethymno.

Podnebí Kréty je středomořské s poměrně mírnými, na srážky bohatými zimami a velmi suchými, subtropicky horkými léty, která trvají 6 – 7 měsíců. Zdejší klima nabízí přes 300 slunečních dní v roce. Na jižním pobřeží jsou často silnější větry, zejména vítr z Libyjské Sahary přináší s sebou jemný písek a může trvat i několik dní. Průměrná teplota vody na Krétě v hlavní sezóně dosahuje 25°C, u vzduchu překračuje 30°C. Srážky jsou na Krétě v letních měsících prakticky nulové.

Nejdůležitějšími zdroji příjmů obyvatel Kréty jsou zemědělství a ve stále větší míře také turistický ruch.