Kréta - planina Lasithi

Kréta - Lasithi

Asi 30 - 40 kilometrů západně od Agios Nikolaos se prostírá zemědělsky využívaná krasová náhorní plošina Lasithi (Lassíthi; 850 m n. m.), obklopená pohořím Dikti. V historických dobách byla přirozeným útočištěm před Benátčany a Turky. Její poloha umožňovala maximálně využít energie severních větrů. Zavlažování půdy je zajištěno pomocí větrných kol (celkem přibližně 12 000, mnohá jsou dnes už mimo provoz; oblasti se proto také někdy říká „údolí větrných mlýnů“). Planina má rozlohu 60 km2 a místní obyvatelé zde pěstují prakticky všechny druhy zemědělských plodin. Na severním pobřeží tvoří Krétské moře krásnou zátoku Mirabello na severním pobřeží a Libyjské moře zátoku Ierapetra na jihu, u nejjižnějšího řeckého města Ierapetra. Oblast vzkvétala během mínojského období i během římské nadvlády, za Byzantinců, Benátčanů, Turků i během německé okupace. Do 60. let 20. století byla planina Lassithi turistům prakticky neznámá. Dnes jsou hojně navštěvovány pláže Lassithi a přibližně 80% příjmů obyvatel jde z turistického ruchu.

Lasithi

Na jihozápadním okraji plošiny Lassíthi se u vesnice Psichrón nachází krápníková jeskyně Diktéon Ándron. Podle pověsti se právě v této jeskyni narodil Zeus, když se zde ukrývala jeho matka, aby unikla hněvu svého manžela Krona. Kronos totiž pozřel všechny své děti, aby ho nemohly svrhnout z trůnu. V jeskyni byly nalezeny v 19. století dvojité sekery a sošky. Výstup k vrcholu ve výšce 1 025 m n. m. zabere asi 20 minut chůze po horské stezce. Pro prohlídku je vhodné mít pevnou obuv a oblečení do vlhka a chladu. Skalní průrvou prudce sestupujeme asi 70 výškových metrů. Jeskyně je nejvíce navštěvovanou jeskyní na Krétě.

Lató

Antické město Lató, mocensky nejvýznamnější město v zálivu Mirabelo, se nachází 12 kilometrů od města Agios Nikolaos. Lató patří k nejlépe dochovaným řeckým městům z klasického až helénistického období nejen na Krétě, ale také celého Řecka.

Více o starověkém městě Lató.

Malebná horská ves Kritsá leží 11 kilometrů jihozápadně od Agios Nikolaos uprostřed starých olivovníkových hájů. Kritsa Obyvatelé Kritsy vždy bojovali za svobodu Kréty. Nejvýrazněji se to projevilo v bojích proti Turkům pod vedením Alexomanolise Kozirise, otce Pothose a kapitána Tavlase. Před vsí stojí kaple Panagia i Kera, nejlepší příklad byzantského umění na Krétě, postavená ve 13. století. Uvnitř kostela je krásná freska ze 14. – 15. století, považovaná za největší souvislou byzantskou fresku na Krétě z Palaiologovského období. Hlavní loď je věnovaná Panně Marii a obrazům ze života Krista, sv. Jana Křtitele, je zde výjev poslední večeře a ukřižování. Na jižní straně hlavní lodi je část věnovaná sv. Anně, matce Panny Marie, s obrazy z jejího života. Severní loď je věnovaná sv. Antonínovi.