Lató

Kréta - Lató

Lató bylo postaveno na dvou vrcholcích a- v sedle mezi nimi, ve strategicky výhodné pozici, která umožňovala kontrolovat významnou cestu vedoucí z centrální do východní Kréty. Vyšší z obou vrcholků leží v nadmořské výšce 395 metrů a v dřívějších dobách se zde nacházela severní akropole. Je z něj nádherný výhled na celé tehdejší území Latonských. Námořní komunikaci umožňovalo městu tzv. druhé Lató, přírodní přístav Kamara, ležící na území dnešního města Agios Nikolaos. Podle dochovaných nápisů obyvatelé Lató, stejně jako obyvatelé jiných řeckých měst, stavěli chrámy a uctívali mnoho bohů. Mezi hlavní patřili tito: Hestie, Zeus, Héra, Poseidon, Apollón Pythios, Létó, Artemis a Aphrodité. Zvláště čestná pozice patřila bohyni Létó a jejím dětem Apollónovi a Artemis. Dokonce se jméno města odvozuje od jména bohyně Létó.

Lató

Po vstupu jdeme stezkou, která zčásti probíhá souběžně se starověkou cestou. Vede k hlavní bráně, která se otevírá v mohutné opevňovací zdi, která obklopuje město. Odtud také začíná hlavní třída, která jde nahoru prudkým svahem do kopce a vede k městské agoře.

Lató

Starověká agora je umístěná téměř ve středu města a všichni obyvatelé museli nutně přes ni projít. Ve středu agory je malý chrám. Severně od malého chrámu je hluboká podzemní centrální nádrž na vodu, která má strany přibližně 5 metrů dlouhé a která byla původně zastřešená. Jednalo se pravděpodobně o veřejnou městskou centrální nádrž na vodu.

Lató

Většina významných budov ve městě je na severní straně agory. Je zde monumentální schodiště, asi 8,4 metru široké. Vede až k prytaneiu a umožňuje přístup k sousední severní akropoli. Toto schodiště až překvapivě připomíná svým vzhledem starověké divadlo. Pravděpodobně bylo užívané také jako místo pro shromáždění, možná politického druhu.

Lató

Na svazích kopce a mezi prytaneiem a vrcholem severní akropole se nachází severní čtvrť s četnými domy. Z vrcholu akropole se nabízejí velkolepé pohledy ven do zálivu Mirabello a na téměř celé území města Lató.

Lató

Pod jižní akropolí je silná podezdívka, přes 45 metrů dlouhá a až 1,2 metru silná na svém vrcholu. Podpírá dlouhou úzkou terasu. Nad touto terasou jsou rozvaliny velkého chrámu. Na východ od velkého chrámu je divadelní prostor vytvořený z dlouhé úzké terasy (31 x 15 metrů), který byl využíván jako posluchárna.